ေယရႈ တိဗက္ကိုမသြားခဲ့ပါ..

ဗက္လင္ေယရႈ တိဗက္သို႔မသြားခဲ့ပါ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၄၀ေက်ာ္ခန္႔မွ စ၍ လုလင္ငယ္ေယရႈသည္ တိဗက္ျပည္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္ပညာေတာ္သင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္အေၾကာင္းကို ၾကားခဲ့ရသည္။ ထိုသတင္းကို ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေလာကတြင္ ၀မ္းသာအားရ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒကာ၊ ဒကာမတို႔ကိုလည္း တဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......