ဆရာယုဒသန္ (Adoniram Judson)

No comments:

Post a Comment

ဒီေနရာမွာထင္ျမင္ခ်က္ေလးထားခဲ့ပါ......